Εύρεση Kεντρικού Φορέα

Οι Κεντρικοί Φορείς είναι οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΕΓΙΝ. Αρμοδιότητά τους είναι η πρώτη επεξεργασία και η έγκριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Ο θεσμός των Κεντρικών Φορέων λειτουργεί προς το παρόν μόνο στη Γερμανία. Είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένους φορείς ανάλογα με το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται και την έδρα των φορέων. Οι περισσότεροι οργανισμοί στη Γερμανία υπάγονται σε κάποιον Κεντρικό Φορέα, οοποίος έχει το ρόλο ενός οργανισμού-ομπρέλα.

Σε αυτήν την σελίδα θα βρίσκετε σταδιακά τον αντίστοιχο Κεντρικό Φορέα του Γερμανού εταίρου σας.