Λοιπά προγράμματα

Δραστηριότητες μικρής εμβέλειας

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας είναι δραστηριότητες, οι οποίες υποβοηθούν τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων αλλά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μας δεν δύνανται να επιδοτηθούν ως συνάντηση νέων ή ως πρόγραμμα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας.

Κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δηλώνονται έξτρα και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Για παράδειγμα: Στα πλαίσια μιας συνάντησης νέων οι συμμετέχοντες από τη Γερμανία και την Ελλάδα δημιουργούν ένα γκράφιτι. Στη συνέχεια θέλουν να τυπώσουν το γκράφιτι πάνω σε μπλουζάκια ως αναμνηστικό της συνεργασίας τους. Για την επιδότηση αυτού του εγχειρήματος υποβάλουν επιπλέον αίτηση ως δραστηριότητα μικρής εμβέλειας.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αιτηθούν και ανεξάρτητα από άλλα υφιστάμενα προγράμματα.

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας μπορούν να λάβουν επιδότηση μέχρι 1.000 ευρώ. Τουλάχιστον το 10% των συνολικών δαπανών του προγράμματος θα πρέπει να προέρχονται από ιδίους πόρους. Οι αιτήσεις για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας μπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας, απλά με μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος και ένα πλάνο κόστους και χρηματοδότησης και χωρίς την τήρηση των ισχύοντων προθεσμιών αίτησης. Για τις αιτήσεις μίας δραστηριότητας μικρής εμβέλειας η μεν γερμανική συμμετοχή θα πρέπει να αποσταλεί στους κεντρικούς φορείς της Γερμανίας, η δε ελληνική απευθείας στο ΕΓΙΝ. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η δραστηριότητα μικρής εμβέλειας μπορεί να διεξαχθεί το νωρίτερο 4 εβδομάδες μετά την αίτηση. Υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας ψηφιακά.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας δεν επιδοτούνται προωθητικά προϊόντα που αποσκοπούν μόνο στην διαφήμιση του φορέα ή/ και του ΕΓΙΝ, π.χ. αντικείμενα, έντυπα, λοιπό υλικό μόνο με το λογότυπο ή την επωνυμία του φορέα ή/ και του ΕΓΙΝ.

Ψηφιακά προγράμματα

Υπάρχουν δύο είδη ψηφιακών προγραμμάτων:

Υβριδική συνάντηση νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στις υβριδικές συναντήσεις νέων η ομάδα από την Ελλάδα συναντιέται δια ζώσης στην Ελλάδα, η ομάδα από τη γερμανία δια ζώσης στη Γερμανία και μεταξύ τους συναντιούνται διαδικτυακά.

Οι προϋποθέσεις για αυτά τα ψηφιακά προγράμματα είναι:

  • Ο γερμανικός και ο ελληνικός φορέας θεωρούνται φιλοξενούντες
  • Ελάχιστη διάρκεια 4 ημερών, δεν είναι υποχρεωτικό οι ημέρες να είναι συνεχόμενες
  • Μία ημέρα προγράμματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ώρες κοινού προγράμματος
  • Τουλάχιστον το 50% του προγράμματος πρέπει να διεξάγεται από κοινού διαδικτυακά. Στον υπόλοιπο χρόνο μπορούν να δουλεύουν οι ομάδες νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα ξεχωριστά

Για τις υβριδικές συναντήσεις νέων ισχύουν τα ποσά χρηματοδότησης που ισχύουν και στις δια ζώσης συναντήσεις (βλ. πίνακα Επιδότηση εξόδων). Παρέχονται επιπλέον 60 Ευρώ ανά ημέρα κοινού προγράμματος για την τεχνική υποστήριξη της συνάντησης.

Ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας

Για ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι: Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 1000 €. Τουλάχιστον 10% των συνολικών δαπανών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η χρηµατοδότησή τους µπορεί να αιτηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων τέτοιων προγραμμάτων Για την επεξεργασία της αίτησης πρέπει μεταξύ αίτησης και διεξαγωγής μίας δραστηριότητας μικρής εμβέλειας να υπάρχει διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

Τριμερή προγράμματα

Το ΕΓΙΝ επιδοτεί επίσης τριμερή προγράμματα στα οποία μαζί με την γερμανική και την ελληνική συμμετοχή λαμβάνει μέρος και τρίτος εταίρος από μια άλλη χώρα. Στα τριμερή προγράμματα η επιδότηση για τα έξοδα διαμονής είναι διαθέσιµη στα τριµερή προγράµµατα για όλους τους συµµετέχοντες για τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στη Γερµανία ή/και στην Ελλάδα.

Η επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης προβλέπεται µόνο για τους συµµετέχοντες από Γερµανία προς Ελλάδα ή/και Ελλάδα προς Γερµανία, ενώ οι συµµετέχοντες από την τρίτη χώρα δεν λαµβάνουν επιδότηση µετακινήσεων από το ΕΓΙΝ.

Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται σε τρίτη χώρα δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΙΝ.