Σχετικά με το πρόγραμμα

Θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους από την Ελλάδα και τη Γερμανία να δημιουργήσουν μαζί το δρόμο προς μία Ευρώπη της αλληλεγγύης. Για να τα καταφέρουν οφείλουν να μάθουν από την κοινή τους ιστορία και να δημιουργήσουν κάτι με βάση την κοινή τους κληρονομιά. Οι δραστηριότητες ιστορικής μνήμης στα πλαίσια ιστορικο-πολιτικής εκπαίδευσης παίζουν βασικό ρόλο.

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η περίοδος της κατοχής της Ελλάδας από τους Ναζί από το 1941 μέχρι το 1944 με τα φρικτά εγκλήματα πολέμου και τις απελάσεις αποτελεί κεντρικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων ιστορικής μνήμης. Μέχρι και σήμερα δεν είναι γνωστές πολλές από τις λεπτομέρειες ή το εύρος των εγκλημάτων των Ναζί στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο επιχορηγούμε προγράμματα που ασχολούνται με τους τόπους ιστορικής μνήμης και τις μαρτυρίες του Ολοκαυτώματος και της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα σε νέους και νέες και σε ειδικούς σε προγράμματα Νεολαίας να συζητήσουν ανοιχτά για το παρελθόν τους και να δημιουργήσουν το κοινό τους μέλλον μόνοι τους και όπως αυτοί επιθυμούν.

Με το πρόγραμμά μας «θυμόμαστε για το αύριο» επικεντρωνόμαστε σε αυτό το σκοπό και ιδιαίτερα στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη δικτύωση και τη συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών ειδικών και εμπειρογνωμώνων στο θέμα.

Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε την επιμόρφωση και τη δικτύωση των ειδικών σε θέματα ιστορικής μνήμης και των εργαζομένων σε τόπους μνήμης. Μέσω εργαστηρίων και δράσεων για νέους σε συνεργασία με γερμανικούς και ελληνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιστορικής μνήμης καθώς και μέσω εκδηλώσεων και ανταλλαγών νέων σχετικών με αυτό το θέμα θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για περισσότερες από κοινού δραστηριότητες για την ιστορική μνήμη.

Το «θυμόμαστε για το αύριο» επιδοτείται το 2023 από το Ίδρυμα για την Μνήμη, την Ευθύνη και το Μέλλον (Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft)

Το έργο επιδοτήθηκε (Ιούλιος 2021-Δεκέμβριος 2022) από: