Skip to main content

Επιδότηση

Αιτήσεις

****Χαιρόμαστε για τις πολλές αιτήσεις που λάβαμε για προγράμματα ανταλλαγής το 2024. Η προθεσμία υποβολής έληξε την 1η Νοεμβρίου 2023. Εάν υπάρχουν εναπομείναντες πόροι (κονδύλια) κατά τη διάρκεια του έτους και είναι δυνατόν να υποβληθούν περαιτέρω αιτήσεις για το 2024, θα σας ενημερώσουμε εδώ. Θα χαρούμε ωστόσο να σας υποστηρίξουμε αν σχεδιάζετε ανταλλαγές για το 2025.****

Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να κατατεθεί μία κοινή αίτηση των δύο εταίρων.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στον υπεύθυνο Κεντρικό Φορέα της Γερμανίας ή στον υπεύθυνο οργανισμό-ομπρέλα.

Οι Κεντρικοί Φορείς είναι οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΕΓΙΝ. Αρμοδιότητά τους είναι η πρώτη επεξεργασία και η έγκριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Ο θεσμός των Κεντρικών Φορέων λειτουργεί προς το παρόν μόνο στη Γερμανία. Είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένους φορείς ανάλογα με το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται και την έδρα των φορέων. Οι περισσότεροι οργανισμοί στη Γερμανία υπάγονται σε κάποιον Κεντρικό Φορέα, οοποίος έχει το ρόλο ενός οργανισμού-ομπρέλα.

Για τις αιτήσεις για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές είναι υπεύθυνο το γραφείο της Θεσσαλονίκης (Αναγεννήσεωνς 10, 54627 Θεσσαλονίκη).

Για τις αιτήσεις για τις εξωσχολικές ανταλλαγές (εκτός από τις αθλητικές ανταλλαγές) είναι υπεύθυνο το γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig). Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα του ποιός είναι φιλοξενών και ποιός φιλοξενούμενος.

Για τις δραστηριότητες µικρής εµβέλειας είναι υπεύθυνα και τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ. Οι εταίροι από τη Γερμανία μπορούν να καταθέσουν την αίτηση στον αρμόδιο Κεντρικό Φορέα χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Οι εταίροι από την Ελλάδα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης είτε στο γραφείο της Λειψίας χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο μεταξύ αίτησης και διοργάνωσης της δραστηριότητας μικρής εμβέλειας πρέπει να προβλέπεται διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της αίτησής σας.

Ημερομηνίες – προθεσμίες

Οι πλήρεις και υπογεγραμμένες από όλους τους εταίρους αιτήσεις για επιδότηση μιας δια ζώσης συνάντησης νέων πρέπει να υποβληθούν σε εμάς από τους Κεντρικούς Φορείς μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι οι Κεντρικοί Φορείς ορίζουν τις δικές τους προθεσμίες ανεξάρτητα από εμάς. Εάν δεν είστε σίγουροι για το ποιος είναι ο αρμόδιος κεντρικός φορέας σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση leipzig@egin-dgjw.org

Σε περίπτωση που το ΕΓΙΝ διαθέτει εναπομείναντες πόρους μπορούν να γίνουν αιτήσεις και πέρα από αυτή την προθεσμία μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι. Πληροφορίες και προθεσμίες θα βρείτε στα Νέα μας.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές μας για αυτά τα προγράμματα θα ισχύει προθεσμία υποβολής αίτησης τριών μηνών πριν την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις για ψηφιακά προγράμματα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις μήνες πριν την διεξαγωγή του προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειαςμπορεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μας να γίνει χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η δραστηριότητα μικρής εμβέλειας μπορεί να διεξαχθεί το νωρίτερο 4 εβδομάδες μετά την αίτηση.

Κριτήρια επιδότησης

 • Οι συμμετέχοντες είναι νέοι/νέες ηλικίας από 12 έως 29 ετών
 • Οι συμμετέχοντες έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα ή τη Γερμανία και το δικαίωμα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται από φορείς (μεμονωμένους αιτούντες και Κεντρικούς Φορείς που είναι αρμόδιοι για περισσότερους μεμονωμένους αιτούντες) από την Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίοι ως νομικά πρόσωπα είναι σε θέση να αναλάβουν τη νομική και παιδαγωγική ευθύνη για να υλοποιήσουν προγράμματα και πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις εξειδίκευσης για την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράμματος.

Σύνοψη επιδοτήσεων

Επιδότηση των εξόδων του προγράμματος*έως και
Διαμονή σε οικογένειες20 €
Διαμονή σε Hostels, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις35 €
Γλωσσικοί διαμεσολαβητές ή/και εμψυχωτές150 €
Επιδότηση εξόδων μετακίνησης0,12 €/χλμ.
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση ανά πρόγραμμα ανά χώρα 300 €
Διοικητικά έξοδα Κεντρικών Φορέων (Γερμανίας)100 €

*ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα κοινού προγράμματος

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειαςμπορούν να λάβουν επιδότηση μέχρι 1.000 ευρώ. Τουλάχιστον το 10% των συνολικών δαπανών του προγράμματος θα πρέπει να προέρχονται από ιδίους πόρους.
Για τις υβριδικές συναντήσεις νέων παρέχονται επιπλέον 60 Ευρώ ανά ημέρα κοινού προγράμματος για την τεχνική υποστήριξη της συνάντησης.

Δεν χρηματοδοτούμε

 • Σπουδές και επιστημονικές ανταλλαγές (πχ. παραμονή φοιτητών ή πρακτική άσκηση που αφορά σπουδές σε άλλη χώρα, επιστημονικές σπουδές και επιστημονικά έργα)
 • Εμπορικά και τουριστικά προγράμματα
 • Κατασκευαστικά έργα. Δεν παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση ή την συντήρηση τόπων που εξυπηρετούν την εκπαίδευση και τη συνάντηση νέων
 • Πολυεθνικά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα με συμμετέχοντες από περισσότερες από τρεις χώρες.
 • Εθνικά ταξίδια σε τόπους μνήμης
 • Ιδιωτική παραμονή στην άλλη χώρα, με σκοπό πχ. την παρακολούθηση σεμιναρίων γλώσσας ή την εργασία ως Au-Pair
 • Παραμονή για όλο το σχολικό έτος στην άλλη χώρα
 • Δαπάνες προσωπικού

Συχνές ερωτήσεις

Στον παρακάτω οδηγό θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις στο ΕΓΙΝ.
Εάν η ερώτηση σας δεν έχει απαντηθεί παρακάτω, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@egin-dgjw.org

Είδη προγραµµάτων και αιτήσεις

Τι είδους προγράµµατα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν;

Το ΕΓΙΝ χρηµατοδοτεί ελληνογερµανικά προγράµµατα, δηλαδή προγράµµατα που πραγµατοποιούνται από κοινού από έναν ελληνικό και έναν γερµανικό φορέα.
Eιδικότερα:

 • Ανταλλαγές νέων 12 έως 29 ετών
 • Ειδικά προγράμματα (συναντήσεις εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με προγράμματα που αφορούν τους νέους)
 • Τριμερή προγράμματα (συμμετέχοντες από Ελλάδα, Γερμανία και μία τρίτη χώρα)
 • Πρακτική άσκηση και «παρακολούθηση εργασίας»
 • Δραστηριότητες μικρής εμβέλειας (βλ. παρακάτω)

Η συνάντηση των συμμετεχόντων διαρκεί από 5 (στα ειδικά προγράμματα 4) έως 30 ημέρες. Τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να έχουν τουριστικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να συμμετέχουν σχεδόν ισάριθμοι νέοι από όλες τις συμμετέχουσες χώρες (τουλάχιστον 5).

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;

Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (µεµονωµένους αιτούντες και Κεντρικούς Φορείς της Γερµανίας που είναι αρµόδιοι για περισσότερους µεµονωµένους αιτούντες) από την Γερµανία και την Ελλάδα. Οι φορείς πρέπει ως νοµικά πρόσωπα να είναι σε θέση να αναλάβουν τη νοµική, θεµατική και παιδαγωγική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραµµάτων και να πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις για την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράµµατος. Η αίτηση συνυποβάλλεται από κοινού από τον ελληνικό και τον γερμανικό φορέα.

Τι είναι οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας;

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας είναι δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων, αλλά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μας δε μπορούν να επιδοτηθούν ως συνάντηση νέων ή ως πρόγραμμα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας.

Στόχος των δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας είναι να υποβοηθούν τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων (ήδη εγκεκριμένες ή μη). Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 1000 €. Τουλάχιστον 10% των συνολικών δαπανών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων µικρής εμβέλειας σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές χρηµατοδότησης, µπορείτε να υποβάλλετε αίτηση χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του προγράμματος και ένα σχέδιο του υπολογισμού του κόστους/εξόδων και της χρηµατοδότησης. Για την υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες.

Κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ήδη εγκεκριμένου προγράμματος. Για παράδειγμα: Στα πλαίσια μίας ανταλλαγής νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα γκράφιτι, το οποίο επιθυμούν να τυπώσουν σε μπλούζες ως ενθύμιο. Η οικονομική υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος μπορεί να γίνει μέσω αίτησης για μία δραστηριότητα μικρής εμβέλειας.

Υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας ψηφιακά (βλ. παρακάτω).

Σε ποιον απευθύνονται οι γερμανικοί και οι ελληνικοί φορείς για να αιτηθούν μία δραστηριότητα μικρής εμβέλειας;

Οι γερμανικοί φορείς απευθύνονται στον αρμόδιο Κεντρικό Φορέα, ενώ οι ελληνικοί φορείς απευθείας στο ΕΓΙΝ.

Μπορούν να χρηµατοδοτηθούν ψηφιακά προγράµµατα;

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακών προγραμμάτων. Υπάρχουν δύο είδη ψηφιακών προγραμμάτων:

1. Ψηφιακή ή Υβριδική συνάντηση νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στις υβριδικές συναντήσεις νέων η ελληνική ομάδα συναντιέται δια ζώσης στην Ελλάδα, η γερμανική ομάδα δια ζώσης στη Γερμανία και μεταξύ τους οι ομάδες συναντιούνται διαδικτυακά.

Στις αμιγώς ψηφιακές συναντήσεις, όλοι οι συμμετέχοντες συναντιούνται διαδικτυακά. Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης για αυτά τα ψηφιακά προγράμματα είναι:

 • Ελάχιστη διάρκεια 4 ημερών (δεν είναι υποχρεωτικό οι ημέρες να είναι συνεχόμενες)
 • Μία ημέρα προγράμματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ώρες κοινού προγράμματος
 • Τουλάχιστον το 50% του προγράμματος πρέπει να διεξάγεται από κοινού διαδικτυακά. Στον υπόλοιπο χρόνο μπορούν να δουλεύουν οι ομάδες νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα ξεχωριστά.
 • Για τις υβριδικές συναντήσεις νέων ισχύουν τα ποσά χρηματοδότησης που ισχύουν και στις δια ζώσης συναντήσεις (βλ. πίνακα παρακάτω). Τόσο ο γερμανικός όσο και ο ελληνικός φορέας θεωρούνται φιλοξενούντες. Παρέχονται επιπλέον 60 ευρώ ανά ημέρα κοινού προγράμματος για την τεχνική υποστήριξη της συνάντησης.

2. Ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας

Για ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας: Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 1000 €. Τουλάχιστον 10% των συνολικών δαπανών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η αίτηση για χρηµατοδότησή τους µπορεί να υποβληθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα σχέδιο υπολογισμού του κόστους/εξόδων και της χρηµατοδότησης. Για την υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες.

Επιδοτούνται υβριδικά προγράµµατα (εν µέρει ψηφιακά εν µέρει δια ζώσης);

Ναι, µπορείτε να συνδυάσετε τις δραστηριότητες (βλ. παραπάνω ερώτηση για ψηφιακά προγράμματα).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στον υπεύθυνο Κεντρικό Φορέα της Γερμανίας ή στον υπεύθυνο οργανισμό-ομπρέλα.

Οι Κεντρικοί Φορείς είναι οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΕΓΙΝ. Αρμοδιότητά τους είναι η πρώτη επεξεργασία και η έγκριση συγκεκριμένων αιτήσεων. Ο θεσμός των Κεντρικών Φορέων λειτουργεί προς το παρόν μόνο στη Γερμανία. Είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένους φορείς ανάλογα με το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται και την έδρα των φορέων. Οι περισσότεροι οργανισμοί στη Γερμανία υπάγονται σε κάποιον Κεντρικό Φορέα, ο οποίος έχει το ρόλο ενός οργανισμού-ομπρέλα.

Για τις αιτήσεις για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές είναι υπεύθυνο το γραφείο της Θεσσαλονίκης (Αναγεννήσεωνς 10, 54627 Θεσσαλονίκη).

Για τις αιτήσεις για τις εξωσχολικές ανταλλαγές (εκτός από τις αθλητικές ανταλλαγές) είναι υπεύθυνο το γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig). Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα του ποιός είναι φιλοξενών και ποιός φιλοξενούμενος.

Για τις δραστηριότητες µικρής εµβέλειας είναι υπεύθυνα και τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ. Οι εταίροι από τη Γερμανία μπορούν να καταθέσουν την αίτηση στον αρμόδιο Κεντρικό Φορέα χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Οι εταίροι από την Ελλάδα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης είτε στο γραφείο της Λειψίας χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο μεταξύ αίτησης και διοργάνωσης της δραστηριότητας μικρής εμβέλειας πρέπει να προβλέπεται διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της αίτησής σας.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η αίτηση μας στο ΕΓΙΝ μέσω του Κεντρικού Φορέα;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε εμάς μέσω ενός Κεντρικού Φορέα.

Οι Κεντρικοί Φορείς είναι οργανισμοί που συνεργάζονται με το ΕΓΙΝ. Σε αυτούς απευθύνονται κατά βάση οι γερμανικοί φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν μία αίτηση στο ΕΓΙΝ. Οι Κεντρικοί Φορείς μπορούν να καταθέσουν μία συλλογική αίτηση για περισσότερους φορείς για τους οποίους είναι αρμόδιοι. Εάν δεν γνωρίζετε ποιός Κεντρικός Φορέας είναι αρμόδιος για τον οργανισμό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι αιτήσεις για τις αθλητικές ανταλλαγές υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη) μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για τις εξωσχολικές ανταλλαγές και τα προγράμματα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig) μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Οι αιτήσεις για τις αθλητικές ανταλλαγές υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη).

Οι αιτήσεις για τις σχολικές ανταλλαγές υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη) μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για τις δραστηριότητες µικρής εµβέλειας (βλ. παραπάνω) μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ (είτε στο γραφείο της Λειψίας είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης) μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για την Πρακτική Άσκηση και Παρακολούθηση εργασίας μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ, μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Σε ποια γλώσσα υποβάλλεται η αίτηση;

Το έντυπο αίτησης είναι δίγλωσσο. Τα γραφεία µας στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη εργάζονται και στις δύο γλώσσες. Οι αιτούντες από τη Γερμανία συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης που τους αφορούν στα γερμανικά και οι αιτούντες από την Ελλάδα στα ελληνικά.

Συνιστούμε να συμπληρώσετε τα πεδία της αίτησης που συμπληρώνονται από κοινού και από τους δύο φορείς (πχ. περιγραφή προγράμματος) και στα γερμανικά.

Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση για ένα πρόγραμμα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας, ότι εάν η αίτησή σας κατατίθεται στο ΕΓΙΝ μέσω κεντρικού φορέα της Γερμανίας, τότε ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπει ο εκάστοτε κεντρικός φορέας, γι’ αυτό σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε πάντα με το Γερμανό εταίρο σας σχετικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που το ΕΓΙΝ διαθέτει εναπομείναντες πόρους μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις και πέρα από αυτή την προθεσμία μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές μας, για αυτά τα προγράμματα ισχύει προθεσμία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υλοποίηση του προγράµµατος. Για το έτος 2022 υπάρχουν διαθέσιμοι εναπομείναντες πόροι, επομένως μπορείτε ακόμα να υποβάλλετε αιτήσεις για προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Οι αιτήσεις για ψηφιακά προγράμματα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις μήνες πριν την διεξαγωγή του προγράμματος.

Για την υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές χρηµατοδότησης, µπορείτε να υποβάλλετε αίτηση χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του προγράμματος και ένα σχέδιο του υπολογισμού του κόστους/εξόδων και της χρηµατοδότησης. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας, ότι εάν η αίτησή σας κατατίθεται στο ΕΓΙΝ μέσω κεντρικού φορέα της Γερμανίας, τότε ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπει ο εκάστοτε κεντρικός φορέας, γι’ αυτό σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε πάντα με το Γερμανό εταίρο σας σχετικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η κατάθεση της αίτησης πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµείου ή µέσω e-mail;

Μέσω ταχυδροµείου. Η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σφραγίδας λαµβάνεται υπόψη ως ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων.

Εκτός από το έντυπο της αίτησης είναι απαραίτητο κάποιο άλλο δικαιολογητικό;

1. Το αναλυτικό πρόγραµµα της συνάντησης (βλ. Αίτηση)

2. Εκτύπωση της διαδροµής, για την οποία αιτείστε τη χρηματοδότηση (πχ. Google Maps)

3. Ο ελληνικός φορέας πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο του καταστατικού, το τελευταίο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα ΔΣ ή σχετικό αποδεικτικό για τη νόμιμη εκπροσώπησή του και το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους.

Μπορούµε να υποβάλλουµε πάνω από µία αίτηση;

Ναι, µπορείτε να υποβάλλετε πάνω από µία αίτηση. Κάθε αίτηση αφορά ένα πρόγραμμα, μία ανταλλαγή.

Γίνεται αποδεκτή η ψηφιακή υπογραφή;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να εγκρίνουµε προγράµµατα χωρίς την πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή των νομικών εκπροσώπων των δύο φορέων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινή υποβολή των αιτήσεων από τoυς φορείς και να αποφεύγεται η επιπλέον ταχυδρομική αλληλογραφία, οι ελληνικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής πιστοποίησης του εγγράφου. Με τη χρήση της υπηρεσίας ψηφιακής βεβαίωσηςτου εγγράφου τους από το gov.gr, οι ελληνικοί φορείς μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά την αίτησή. Η αίτηση που πιστοποιείται ψηφιακά και φέρει τον γραμμικό κωδικό (κωδικό QR) είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ελληνικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους, να την πιστοποιήσουν ηλεκτρονικά και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στους γερμανικούς φορείς. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός QR είναι εύκολα αναγνώσιμος σε έντυπη μορφή.

Είναι δυνατή η επιδότηση/συγχρηµατοδότηση και από άλλες πηγές;

Σε γενικές γραμμές υπάρχει η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων. Εφόσον εγκριθεί επιδότηση/συγχρηματοδότηση από άλλους φορείς ή άλλα διμερή Ιδρύματα Νεολαίας πρέπει να την αναφέρετε στο ΕΓΙΝ. Αιτήσεις για συγχρηματοδοτήσεις από άλλα προγράμματα ή Ιδρύματα Νεολαίας θα εξετάζονται ξεχωριστά ανά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Auswärtiges Amt) και από το Ταμείο για Παιδιά και Νέους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Kinder- und Jugendplan des Bundes – KJP).

Συµµετέχοντες / Συμμετέχουσες

Τι ηλικία πρέπει να έχουνε οι συµµετέχοντες / συμμετέχουσες;

Στις ανταλλαγές νέων μπορούν να συμμετέχουν νέοι/νέες που κατοικούν στην Ελλάδα και στη Γερµανία από 12 έως 29 ετών.

Επιδοτούνται άτοµα διαφορετικής εθνικότητας που δεν έχουν την ελληνική ή γερµανική υπηκοότητα;

Ναι, εφόσον διαµένουν νόµιµα σε µία από τις δύο χώρες και έχουν δικαίωµα µετακίνησης εκτός της χώρας που διαµένουν.

Είδη επιδότησης και ύψος χρηµατοδότησης

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης που μπορεί να αιτηθεί κανείς στο ΕΓΙΝ;

Οι βάσεις για τη χρηµατοδότηση είναι οι κατευθυντήριες γραµµές χρηµατοδότησης (Τις βρίσκετε και στις δύο γλώσσες στο www.dgjw-egin.org).

Η χρηματοδότησή μας αποτελεί οικονομική ενίσχυση (επιδότηση) και δεν καλύπτει τα συνολικά έξοδα του προγράμματός σας.

Επιδότηση των εξόδων του προγράμματος*έως καιΠρόσθετο επίδομα λόγω πανδημίας για προγράμματα από 1.1. - 30.9.2022
Διαμονή σε οικογένειες20 €15€ ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα ανά ημέρα
Διαμονή σε Hostels, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις35 €15€ ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα ανά ημέρα
Γλωσσικοί διαμεσολαβητές ή/και εμψυχωτές150 €
Επιδότηση εξόδων μετακίνησης0,12 €/χλμ.0,3 €/χλμ.
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση ανά πρόγραμμα ανά χώρα 300 €
Διοικητικά έξοδα Κεντρικών Φορέων (Γερμανίας)100 €

*ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα κοινού προγράμματος

Παράδειγμα

Οργανώνεται μία συνάντηση ανταλλαγής νέων από την Θεσσαλονίκη και τη Λειψία. Η συνάντηση θα γίνει στη Λειψία και περιλαμβάνει 7 ημέρες κοινού προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 νέοι / νέες από την Ελλάδα, 10 νέοι / νέες από τη Γερμανία, 2 συνοδοί για κάθε ομάδα και ένας γλωσσικός διαμεσολαβητής/εμψυχωτής (σύνολο 25 άτομα) . Η επιδότηση υπολογίζεται ως εξής:

Ο γερμανικός φορέας (σε αυτή την περίπτωση φιλοξενών) αιτείται τα έξοδα προγράμματος και ο ελληνικός φορέας (σε αυτή την περίπτωση φιλοξενούμενος) τα έξοδα μετακίνησης.

Έξοδα προγράμματος (φιλοξενών)

Είδος επιδότησηςΣύνολο
Διαμονή όλων των συμμετεχόντων πχ. σε ξενώνα25 άτομα x 7 ημέρες x 35€6.125 €
Γλωσσικός εμψυχωτής7 ημέρες x 150€1.050 €
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση300 €300 €
7.475 €

Εξοδα μετακίνησης (φιλοξενούμενος)
Η απόσταση Θεσσαλονίκης – Λειψίας είναι 1775 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το Google maps).

Είδος επιδότησηςΣύνολο
Έξοδα μετακίνησης12 άτομα x 0,12 € x 1775 χλμ .2.556 €
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση300 €300 €
2.856 €

Ποιος λαµβάνει την επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης και ποιος λαµβάνει την επιδότηση για τα ηµερήσια ποσά;

Η επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης (0,12€/χλµ ανά συμμετέχοντα) αποτελεί µέρος της κοινής αίτησης και καταβάλλεται στον φορέα που ταξιδεύει (φιλοξενούμενος), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της µετακίνησης.

Τα στοιχεία του λογαριασµού πρέπει να συµπληρώνονται στην αίτηση ή να διαβιβάζονται χωριστά στο ΕΓΙΝ. Τα έξοδα μετακίνησης αφορούν το ταξίδι των φιλοξενούμενων από την έδρα του φορέα μέχρι τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Ο φιλοξενών φορέας λαµβάνει τα ηµερήσια ποσά για την διαµονή για όλους τους συµµετέχοντες, καθώς είναι υπεύθυνος για τη διαµονή και το πρόγραµµα στη χώρα υποδοχής.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση µετακινήσεων;

Η επιδότηση για τις µετακινήσεις υπολογίζεται ανά συµµετέχοντα και βάσει χιλιοµετρικής απόστασης. Η βάση για τον υπολογισµό είναι η απλή διαδροµή µεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου συνάντησης. Στην αίτηση σας πρέπει να επισυνάπτεται µία εκτύπωση αυτής της διαδροµής.

Ποιος δικαιούται την επιχορήγηση για την προετοιµασία και αξιολόγηση των έργων στη χώρα του;

Το ποσό της επιχορήγησης για την προετοιµασία και την αξιολόγηση του προγράµµατος (ύψους έως 300 €) αφορά τις δράσεις κάθε φορέα που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία ή/και την αξιολόγηση του προγράμματος στη χώρα διαμονής του. Ως εκ τούτου µπορεί να την αιτηθεί και ο φιλοξενούμενος και ο φιλοξενών φορέας (ο καθένας μία φορά ανά πρόγραμμα). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει την προετοιµασία και αξιολόγηση του προγράµµατος τόσο από τους φιλοξενούµενους όσο και από τους φιλοξενούντες στην αντίστοιχη χώρα καταγωγής τους. Δεν αφορά απαραίτητα µια κοινή διµερή προετοιµασία σε έναν τόπο. Τα έξοδα για την προετοιμασία και αξιολόγηση πρέπει να τεκµηριώνονται µε αποδείξεις, προκειμένου να καταβληθεί το εγκεκριμένο ποσό. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν υπαγορεύουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνει η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων. Συνεπώς μπορούν να πραγµατοποιηθούν και διαδικτυακά. Η μέγιστη διάρκεια των προγραμμάτων για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των έργων ανέρχεται σε τρεις ημέρες.

Για την προετοιµασία και αξιολόγηση του προγράµµατος που πραγµατοποιείται από κοινού για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής ειδικών που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας.

Πώς κατανέµεται η ευθύνη για τα εγκεκριμένα ποσά επιχορήγησης µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων;

Κάθε δικαιούχος ευθύνεται µόνο για το ποσό της επιδότησης που του έχει εγκριθεί, καθώς αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα: δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούµενοι για την επιδότηση των εξόδων µετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαµονής. Όποιος από τους φορείς αιτείται την επιχορήγηση για την προετοιµασία και την αξιολόγηση του προγράµµατος είναι επίσης υπεύθυνός για αυτήν. (βλ. προηγούμενη ερώτηση).

Ποιος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση διοικητικών εξόδων;

Οι μη κρατικοί Κεντρικοί Φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στη Γερµανία και διαβιβάζουν τις αιτήσεις των µελών τους στο ΕΓΙΝ, δικαιούνται να αιτηθούν επιδότηση διοικητικών εξόδων. Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προς το παρόν αντίστοιχες δοµές.

Μετά την έγκριση προγραμμάτων

Πότε γίνεται η εκταμίευση της χρηματοδότησης;

Μετά την έγκριση του προγράμματος μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστείτε για την εκταμίευση. Έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε προκαταβολή ύψους έως και 80% του συνολικού εγκριθέντος ποσού.

Για να αιτηθείτε την προκαταβολή στείλτε μας ηλεκτρονικά (σε σκαναρισμένη μορφή) την «Αίτηση προκαταβολής», την οποία βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας (έγγραφα μετά την έγκριση του προγράμματός) τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το πρωτότυπο. Θα πρέπει να προσκομιστεί με τα παραστατικά απόδειξης της υλοποίησης του προγράμματος μετά το πέρας του προγράμματος.

Τί γίνεται στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα της αίτησης;

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων, της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής του προγράμματος οφείλετε να μας ενημερώσετε

(μέσω email) πριν τη διεξαγωγή του προγράμματος.

Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για να γίνει η τελική εκταµίευση;

  • ο κατάλογος παραστατικών (με όλα τα έξοδα – έσοδα)
  • λίστα συμμετεχόντων με τις γνήσιες υπογραφές
   τους
  • η πρωτότυπη αίτηση προκαταβολής (εφόσον είχε υποβληθεί)
  • το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος
  • το έντυπο επιβεβαίωσης στοιχείων και απόδειξης υπογεγραμμένο
  • το ιδιωτικό συμφωνητικό και το νόμιμο παραστατικό του γλωσσικού διαμεσολαβητή
   ή/και εμψυχωτή
  • το πρόγραμμα της συνάντησης όπως τελικά διεξήχθη
  • αποδεικτικό της χρήσης του λογότυπου του ΕΓΙΝ στις δημοσιεύσεις σας
  • σε περίπτωση ελέγχου και κατόπιν αιτήματός μας: μέρος των τιμολογίων/αποδείξεων.

 

Τα παραπάνω έντυπα σας αποστέλλονται από εμάς μετά την έγκριση του προγράμματος μαζί με την απόφαση έγκρισης.

Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από το πέρας του προγράμματος. Οι Κεντρικοί Φορείς καθορίζουν ξεχωριστά τις δικές τους προθεσμίες.

Τριµερή προγράµµατα

Ποιες δαπάνες καλύπτονται για την τρίτη χώρα;

Η επιδότηση για τα έξοδα διαμονής είναι διαθέσιµη στα τριµερή προγράµµατα για όλους τους συµµετέχοντες για τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στη Γερµανία ή/και στην Ελλάδα. Τα ηµερήσια ποσά για όλους τους συµµετέχοντες καταβάλλονται στον φιλοξενούντα φορέα στη Γερµανία ή στην Ελλάδα.

Η επιδότηση για τα έξοδα µετακίνησης προβλέπεται µόνο για τους συµµετέχοντες από Γερµανία προς Ελλάδα ή/και Ελλάδα προς Γερµανία, ενώ οι συµµετέχοντες από την τρίτη χώρα δεν λαµβάνουν επιδότηση µετακινήσεων από το ΕΓΙΝ. Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται σε τρίτη χώρα δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΙΝ.

Γενικές ερωτήσεις

Τι είναι ο γλωσσικός διαμεσολαβητής;

Ο γλωσσικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που αναλαµβάνει τη διερµηνεία ή/και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων. Το ΕΓΙΝ μπορεί να επιχορηγήσει ποσό έως και 150 €/ημέρα για να καλύψει ο φορέας τα έξοδα για τον/τους γλωσσικό/ούς διαμεσολαβητή/ές.

Τι είναι ο γλωσσικός εμψυχωτής;

Η γλωσσική εμψύχωση είναι μία μέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εκπαίδευσης εκτός σχολικού συστήματος (μη τυπική μάθηση), για να βοηθήσει τους συμμετέχονες να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους για την κουλτούρα και την ιδιαιτερότητα του άλλου και να τους υποστηρίξει στη χρήση νέων επικοινωνιακών στρατηγικών.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή γλωσσική εμψύχωση μπορείτε να βρείτε εδώ:
Arbeitshilfe Online-Sprachanimation

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μέρος της χρηματοδότησης για να καλύψω λειτουργικά έξοδα/ έξοδα προσωπικού του φορέα μου;

Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται.

Χρηματοδοτούμε αποκλειστικά τις ανταλλαγές νέων και δεν καλύπτουμε έξοδα προσωπικού. Η χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τη διοργάνωση του ταξιδιού, τη διεξαγωγή του προγράμματος καθώς και για τα καταλύματα των συμμετεχόντων.

Βρισκόμαστε σε αναζήτηση εταίρου στην Γερµανία ή στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Καταβάλλουµε συνεχείς προσπάθειες να σας υποστηρίξουμε και να ανταποκριθούµε σε τέτοιου είδους αιτήµατα, σίγουρα θα ενισχύσουµε αυτή τη δικτύωση στο µέλλον. Μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας και να σας φέρουμε σε επαφή με κάποιον φορέα με κοινές δράσεις, εφόσον έχει εκδηλώσει κάποιος αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Ευχαριστούµε πολύ για την κατανόηση και το ενδιαφέρον σας!

Είναι δυνατόν να επιδοτηθεί η συνάντηση μεταξύ ενός σχολείου στη Γερμανία με ένα γερμανικό σχολείο στην Ελλάδα;

Αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι τα γερμανικά σχολεία στο εξωτερικό χρηματοδοτούνται ήδη από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το διμερές στοιχείο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές μας για τη επιδότηση.